logo

Venray

0478 514000

Boxmeer

0485 571713

Privacy policy

Als zorgaanbieder heeft OS Ewalts te maken met (vertrouwelijke) klantgegevens. De bescherming van uw privacy is van essentieel belang voor ons. Met de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geven wij u graag inzage in hoe wij de privacy van uw gegevens waarborgen.

Welke gegevens hebben wij van u?

U geeft aan ons de volgende gegevens doorgegeven:

 • Uw Naam, adres en woonplaats
 • Uw zorgverzekering
 • Uw geboortedatum
 • Uw contactgegevens
 • Uw gegevens over uw gezondheid

Deze gegevens hebben wij nodig om aan uw zorgvraag te kunnen voldoen, de afhandeling van de (financiële) administratie juist te laten verlopen en om contact met u te onderhouden in verband met nazorg en controle.

Bijzondere persoonsgegevens zoals gegevens over uw gezondheid

Wij ontvangen gegevens over uw gezondheid. Deze ontvangen wij via u door middel van een verwijzing van uw huisarts of specialist. Alle medewerkers van OS Ewalts hebben een geheimhoudingsplicht en gaan vertrouwelijk met uw gegevens om.

Uw gegevens worden gebruikt om een zo passend mogelijk product voor u te maken. Mocht uw zorgverzekeraar controles uitvoeren, dan worden er gegevens verstrekt.

Met wie delen wij uw gegevens?

Met uw verzekeraar

Om uw declaratie naar de zorgverzekeraar te regelen en voor eventuele controles door uw zorgverzekeraar op deze declaraties.

Als u gebruikmaakt van de Wet langdurige zorg (Wlz)

Dan sturen we uw declaratie door naar de zorgkantoren die uw declaratie kunnen verwerken. Een deel van uw vergoeding ontvangt u namelijk vanuit een andere wet.

Hoe beveiligen wij uw gegevens?

Ons personeel heeft een geheimhoudingsplicht en gaat vertrouwelijk met uw gegevens om. Uw gegevens worden opgeslagen in een beveiligde omgeving waar alleen onze medewerkers toegang toe hebben.

U kunt een reden hebben om ons te vragen bepaalde persoonsgegevens, zoals uw adres, geheim te houden. Aan zo’n verzoek voldoen wij natuurlijk altijd, binnen de eisen die wettelijk aan ons gesteld worden. De persoonsgegevens die u geheim wilt houden, zullen dan niet aan derden verstrekt worden.

Cookieverklaring

Cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. OS Ewalts gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit.

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Vanaf de laatste behandeling worden uw gegevens 15 jaar bewaard. In geval van overlijden worden uw gegevens verwijderd.

U heeft

 • Recht op inzage van uw gegevens
 • Recht op rectificatie als wij uw gegevens verkeerd hebben verwerkt
 • Recht op gegevens overdracht
 • Recht op wissen van gegevens
 • Recht op indienen van een klacht. Heeft u een klacht over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan neem dan contact op.
 • Recht op stop gegevensgebruik

Heeft u vragen of een opmerking/klacht?

Dan kunt u telefonisch contact opnemen of een email sturen.

0478-514000
info@ewalts.nl

OS Ewalts
Noorderhof 30             Valendries 1d
5804 BV Venray            5831 DV Boxmeer
KvKnr 12018588

© 2024 - Ewalts Orthopedische Schoentechniek
Created by LR Internet